2022 RIDEWRAP GARANTIEBELEID

 

Garantie, reparaties en verantwoordelijkheid

 Productgarantie

Beschermingsfilm producten

De RideWrap Protection Kits van beschermfolie hebben een garantie van 10 jaar tegen vergeling en barsten.

  • Deze garantie omvat geen schade of moeilijkheden die te wijten zijn aan of tijdens de installatie en/of aan de installatieoplossing of installatietechniek.
  • Deze garantie dekt geen schade zoals chips, schrammen, krassen, verkleuring, sneden, etc veroorzaakt door slijtage, blootstelling aan chemicaliën en andere vloeistoffen en materialen, en meestal door fietsen. (RideWrap is een slijtage product en zal beschadigd raken tijdens fietsgebruik).
  • Deze garantie omvat geen schade als gevolg van gebruik met of rond fietsenrekken, fietstassen, fietsenrekken en dergelijke.
  • Deze garantie omvat geen schade als gevolg van onjuiste opslag.

RideWrap staat niet in voor schade die aan uw fiets wordt toegebracht tijdens de installatie of verwijdering van RideWrap-producten.

Sjabloonontwerpen

Alle RideWrap beschermingskits, inclusief Tailored Protection™ modellen, kunnen aanpassingen nodig hebben als gevolg van de variabiliteit in de vervaardiging van fietsen waarvoor ze bedoeld zijn. RideWrap garandeert niet dat patroonontwerpen vrij zijn van ontwerpfouten die een vereiste kunnen creëren om aan te passen tijdens de installatie.

Tenzij een aanvullende garantie specifiek wordt vermeld op de toepasselijke RideWrap productverpakking of productdocumentatie, garandeert RideWrap dat elk RideWrap product voldoet aan de toepasselijke RideWrap productspecificatie op het moment dat RideWrap het product verzendt.

RideWrap geeft geen andere garanties of voorwaarden, expliciet of impliciet.

Andere producten

RideWrap biedt een algemene garantie van twaalf (12) maanden vanaf de datum van aankoop op al zijn producten met betrekking tot materiaal- of fabricagefouten; dit geldt niet voor slijtage, onjuist gebruik of opslag, of onjuiste installatie.

Garantie van informatie
Beschrijvingen van de producten, instructies, tekeningen, illustraties, gegevens, alsmede beschrijvingen van gewicht, omvang en gebruik of prestaties, die in onze brochures, catalogi, circulaires, nieuwsbrieven, advertenties en prijslijsten zijn opgenomen, hebben een zuiver informatief karakter. Openbare aankondigingen, aanprijzingen of advertenties vormen geen contractuele voorwaarde met betrekking tot de goederen. RideWrap geeft geen garantie voor de juistheid van deze informatie.

RideWrap kan niet garanderen dat de communicatie van gegevens via internet, gezien de stand van de huidige technologie, vrij is van fouten en altijd beschikbaar is. RideWrap is niet verantwoordelijk voor enige link naar andere webpagina's of bronnen, die kunnen worden gemaakt, en garandeert hun beschikbaarheid niet. RideWrap is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze links, zelfs indien er geen aanwijzingen zijn voor een ongeoorloofd karakter van de inhoud ervan.

Verantwoordelijkheid
Gedurende de garantieperiode zal RideWrap, indien zich een defect voordoet dat onder de garantie valt, naar eigen keuze het defect herstellen of de defecte zaak vervangen. Elk ander verzoek met betrekking tot defecte zaken, in het bijzonder een verzoek tot schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst, is uitgesloten.

Vele factoren buiten de controle van RideWrap en die uitsluitend binnen de kennis en controle van de gebruiker liggen, kunnen het gebruik en de prestaties van een RideWrap-product in een bepaalde toepassing beïnvloeden. Gezien de verscheidenheid aan factoren die het gebruik en de prestaties van een RideWrap-product kunnen beïnvloeden, is alleen de gebruiker verantwoordelijk voor het evalueren van het RideWrap-product en het bepalen of het geschikt is voor een bepaald doel.

Tenzij bij wet verboden, zal RideWrap niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade als gevolg van de RideWrap product, of directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade, ongeacht de beweerde wettelijke theorie, met inbegrip van garantie, contract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid. In het geval van rechtsgebieden die de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, in dergelijke staten of rechtsgebieden, zal onze aansprakelijkheid worden beperkt tot de maximale mate toegestaan door de wet.

De titels zijn uitsluitend ter informatie opgenomen.

Garantieclaims

Alle garantieclaims worden uitsluitend behandeld door RideWrap. In het geval van een claim of vraag, een verzoek indienen bij protect@ridewrap.ca. Alle garantieclaims moeten worden gestaafd met een aankoopbon en datum/locatie van de installateur (indien van toepassing). Als er foto's beschikbaar zijn, dient u deze op het moment van de claim in te dienen, waarop de algemene toestand van het product (breedbeeld) en foto's van dichtbij van de problemen te zien zijn. Als deze niet op het moment van de claim worden ingediend, zal RideWrap om foto's vragen om het probleem te beoordelen en zonder foto's de garantieclaim niet in behandeling nemen.

Naar eigen goeddunken kan RideWrap verlangen dat het defecte product wordt geretourneerd of vernietigd om een garantieclaim af te ronden.

Voor meer informatie over RideWrap producten, of dit beleid, neem dan contact met ons op.

protect@ridewrap.ca