Hallo en bedankt voor uw interesse om een RideWrap dealer te worden. We kijken ernaar uit om onze bedrijven samen te laten groeien.

Voordat we kunnen beginnen, zijn er een paar huishoudelijke zaken te regelen. Het belangrijkste is de herziening van onze dealerovereenkomst, prijsbeleid en garantiebeleid. Met deze overeenkomst en het beleid kunnen we de basisregels voor een succesvolle relatie vastleggen.

Als u tijdens uw beoordeling vragen hebt, kunt u contact opnemen met protect@ridewrap.ca.

Door het formulier onderaan deze pagina in te dienen, verklaart u dat u bevoegd bent om namens uw winkel te spreken, en dat u akkoord gaat met de gestelde voorwaarden.

RIDEWRAP DEALEROVEREENKOMST - 2019  Neem de informatie zorgvuldig door en deel deze mee aan uw team.

Onze doelen: Deze overeenkomst biedt een kader voor de zakelijke relatie tussen RideWrap Protection Inc. (RideWrap, RideWrap) en u, onze dealer. Onze doelen zijn het verduidelijken van onze respectievelijke verantwoordelijkheden, het anticiperen op en oplossen van potentiële problemen, en het beschermen en verbeteren van onze lopende zakelijke relatie. Het is de oprechte wens van RideWrap om met u samen te werken om eventuele toekomstige problemen op te lossen. Deze overeenkomst symboliseert onze beste poging om elkaar te laten weten waar we staan. We hopen dat het bereiken van een schriftelijke overeenkomst de aandacht zal richten op onze zakelijke relatie. Samen kunnen wij een consensus bereiken over wat onze wederzijdse zakelijke vereisten en methoden zijn en ontwikkelen wat voor elk van ons nu en in de toekomst zal werken.

Betalingsvoorwaarden

RideWrap producten worden online gekocht via RideWrap.ca en de betaling moet worden gedaan om de bestelling te starten.

Prijzen

RideWrap biedt concurrerende marges op haar producten in alle markten. Uw groothandel prijzen worden automatisch toegepast in uw RideWrap.ca winkelwagen. Als u vragen heeft, of wilt u verdere volumekortingen te bespreken, kunt u contact opnemen met uw RideWrap vertegenwoordiger.

De Dealer erkent en stemt in met de voorwaarden van het RideWrap Prijsbeleid dat aan dit document is gehecht.

 Consumentengaranties en claims

RideWrap biedt een eindgebruikersgarantiebeleid voor zijn Producten; de huidige garantie is aan deze Overeenkomst gehecht. De Dealer zal aan RideWrap alle belangrijke klachten van klanten of consumenten over zijn Producten melden en op verzoek van RideWrap deze klachten onderzoeken en rapporteren.

RideWrap zal alle productgarantieclaims rechtstreeks afhandelen en de dealer dient alle garantievragen door te verwijzen naar RideWrap.

Verzendfouten & krediet

RideWrap stemt ermee in dat alle Producten worden verzonden in overeenstemming met het beleid inzake verzending en leveringen, geplaatst op de RideWrap-ondersteuningspagina.

RideWrap gaat ermee akkoord dat overleveringen, tekorten en misleveringen (verkeerde product) die niet overeenkomen met de aankoop van de Dealer de verantwoordelijkheid zijn van RideWrap en in alle gevallen onmiddellijk door de Dealer moeten worden gedocumenteerd. In het geval van een undership, zal RideWrap het juiste product verzenden of de dealer crediteren. In het geval van een misship, zal RideWrap het juiste product verzenden of de dealer crediteren. In het geval van een overship of misship RideWrap behoudt zich het recht voor om de overdracht van onjuiste product te organiseren.

RideWrap Credits: RideWrap stemt ermee in betalingen of kredieten aan de Dealer te verstrekken binnen 30 dagen na een verzoek en goedkeuring voor een dergelijke betaling of krediet.

Gebied

RideWrap wil dat u onze Producten op zoveel mogelijk markten kunt verkopen, maar het is belangrijk om te begrijpen dat we mogelijk andere gevestigde distributie-, dealerrelaties en/of plannen hebben.

RideWrap behoudt zich het recht voor om op elk moment beperkingen op te leggen aan de fysieke/online-, consumenten- en/of gebiedsvreemde verkoop. RideWrap zal de Dealer schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele beperkingen. De Dealer stemt ermee in de beperking onmiddellijk van kracht te laten worden. RideWrap behoudt zich het recht voor om op elk moment te verkopen aan elke klant, dealer, installateurs of uitrusting. De dealer zal niet concurreren met RideWrap in enige verkoopcompetitie of aanbiedingen. RideWrap is actief bezig met Ruiters, Dealers, Installateurs, Vloot exploitanten, etc. en de Dealer zal zich op verzoek verwijderen uit de discussies.

 Wijziging van producten

De Dealer stemt ermee in geen RideWrap Producten, verpakkingen of productliteratuur te wijzigen zonder voorafgaande toestemming. Het is niet toegestaan om RideWrap producten te rebranden of te white labelen.

 Gebruik van onze handelsmerken, handelsnamen en andere intellectuele eigendommen

RideWrap stemt ermee in dat de Dealer RideWrap bedrijfs- of merknaam, productnamen, afbeeldingen en beschrijvingen van Producten, en alle bijbehorende handelsmerken, handelsnamen of auteursrechtelijk beschermd materiaal mag gebruiken om RideWrap Producten te promoten en te verkopen in Dealer catalogi, pamfletten, briefpapier en e-mail marketing of andere promotie van RideWrap Producten, met inbegrip van promotie van Producten aan klanten via het internet en op de website van de Dealer voor de duur van deze overeenkomst.

RideWrap behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te verzoeken om wijziging of verwijdering van het gebruik van hun beeltenis. RideWrap zal een dergelijk verzoek tot verwijdering of wijziging schriftelijk indienen bij het belangrijkste contactpunt zoals vermeld voor de dealer en verwacht een snelle wijziging of verwijdering.

Marketing

Voortdurende marketing in alle regio's wordt uitgevoerd door RideWrap team om het merk te ondersteunen en de verkoop te stimuleren in alle kanalen, met inbegrip van dealers. Global en regionale merk, product en ambassadeur marketing campagnes worden georganiseerd door RideWrap op een continue basis om.

De Dealer mag het merk RideWrap en het product gebruiken in zijn marketinginspanningen, zolang deze niet in strijd zijn met de marketinginspanningen van RideWrap en de voorwaarden respecteren die zijn vastgelegd in het Prijsbeleid van RideWrap. Elk gebruik van RideWrap merk moet volgen merk richtlijnen of worden goedgekeurd door RideWrap. Het is belangrijk om de dealer marketing bedoelingen te communiceren in een poging om eventuele conflicten te elimineren. RideWrap behoudt zich het recht voor om wijziging of verwijdering van elk gebruik van hun gelijkenis naar eigen goeddunken te vragen. RideWrap zal een dergelijk verzoek tot verwijdering of wijziging schriftelijk indienen bij het belangrijkste contactpunt zoals vermeld aan het begin van dit document. Wij vragen om onmiddellijke wijziging of verwijdering van onze dealers.

Wij moedigen u aan contact op te nemen met eventuele mogelijkheden, zodat wij uw winkel en markt kunnen ondersteunen!

Vertrouwelijke informatie

Zakelijke partners moeten vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder het risico te lopen dat de informatie aan anderen bekend wordt gemaakt. RideWrap vraagt dat de Dealer de vertrouwelijkheid van in vertrouwen verstrekte informatie respecteert en beschermt, en RideWrap zal op zijn beurt redelijke maatregelen nemen om de informatie van de Dealer te beschermen. Indien zeer gevoelige informatie moet worden verstrekt, kan RideWrap de Dealer vragen een afzonderlijke geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen.

Eigendom van intellectuele eigendom en auteursrecht

Deze overeenkomst komt niet in de plaats van, noch ontkracht enige bestaande geheimhoudings- en vertrouwelijkheidsovereenkomst(en) tussen RideWrap en de Dealer en zal alleen dienen als aanvulling op de clausules in genoemde overeenkomsten. RideWrap producten, ontwerpen, literatuur, afbeeldingen, auteursrechtelijk materiaal, handelsmerken, beschrijvingen en andere IP zijn uitsluitend eigendom van RideWrap en mogen niet worden nagemaakt of gekopieerd.

Vrijwaring van RideWrap door de Dealer

RideWrap is niet verantwoordelijk voor eventuele juridische claims die voortvloeien uit de acties van de Dealer of hun werknemers. De Dealer zal RideWrap vrijwaren van alle vorderingen, verliezen, schade of aansprakelijkheid die voortvloeien uit de nalatigheid van de Dealer, zijn bestuurders, functionarissen, aandeelhouders, werknemers of agenten.

Beëindiging

Indien de Dealer zich niet houdt aan de regels in deze overeenkomst, zal RideWrap de verkoop van RideWrap-producten aan de Dealer onmiddellijk beëindigen. Bij beëindiging zal RideWrap ook verzoeken om verwijdering en teruggave van alle merkactiva of materiaal. De dealer behoudt het recht om producten te verkopen die vóór de beëindiging zijn gekocht. Lopende plichten en verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien, blijven ook na beëindiging bestaan.

RideWrap Prijsbeleid

RideWrap Eindgebruikersgarantie